• ติดต่อเรา 092-193-2666
  • ซื้อ/เช่า/ฝากขาย 064-546-4999

About Us

แมทช์ แอสเซส เอเจนซี่ บริษัทตัวแทนขายและให้คำปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนและที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างมีผลลัพธ์ ผ่านระบบการสร้างทีมอย่างมืออาชีพ โดยทีมผู้ก่อตั้ง คุณ คมกฤษ งามพิเชษฐ์ นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุน ที่มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การตลาด การเงิน และการก่อสร้าง และ คุณ เนลดา กิจเตชาวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการขาย วิทยากรการฝึกอบรม ที่ปรึกษาองค์กร และเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จด้วยการเริ่มต้นจากศูนย์บริษัท มุ่งเน้นเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และเป็นสถาบันฝึกอบรมตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ได้คัดสรรอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยและนักลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างดีที่สุด

เรา เป็นสถาบันฝึกอบรมตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตรฐานสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการขายอย่างมืออาชีพ เป็นผู้พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคงถาวร

มีทีมพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักพัฒนาโครงการ เพื่อช่วยศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างรวดเร็ว

Our Services

ดำเนินธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างครบวงจร ทั้ง ซื้อ-ขาย-เช่า พร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนบนทุกทำเลที่ดีที่สุดในเขตภาคตะวันออกและกรุงเทพ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจที่กำลังเจริญเติบโต และความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จัดตั้งทีมงานขายที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมกับความเป็นไปได้ของโครงการ กำหนดกลยุทธ์ การขาย การตั้งราคาที่เหมาะสมกับทำเลและกลุ่มเป้าหมาย วางแผนด้านการตลาดและการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้คำแนะนำด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ แก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การซื้อ-ขาย-ปล่อยเช่า โดยให้บริการด้านเอกสาร ด้านกฎหมาย ด้านการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้บริการของเราได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราดูแลเรื่องปล่อยเช่า มีบริการหลังการขายโดยให้บริการดูแลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อประสานงานลูกค้าและดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมเช่าอยู่เสมอ

จุดเด่นของ แมทช์ แอสเซส

มีแผนการตลาดหลากหลายช่องทาง โดยเครือข่ายบุคลากรมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง เน้นผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

มีศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ มาตรฐานสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

มีการจัดทริปพิเศษให้กับนักลงทุน ให้ความรู้ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พาเยี่ยมชมโครงการจริง ให้นักลงทุนได้มีโอกาสเข้าใจทำเลและข้อมูลเชิงลึกของโครงการ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการตัดสินใจ

มีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งรายชื่อกลุ่มลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้เช่าและนักลงทุนจำนวนมาก